1. Introduksjon

1.1 Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av nettstedet vårt.

1.2 Ved å bruke nettstedet vårt godtar du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet; følgelig, hvis du er uenig med disse vilkårene eller delene av disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

1.3 Hvis du registrerer deg på nettstedet vårt, sender inn materiale til nettstedet vårt eller bruker noen av nettstedstjenestene våre, vil vi be deg om å uttrykkelig godta disse vilkårene.

1.4 Du må være minst 18 år for å bruke nettstedet vårt; og ved å bruke nettstedet vårt eller godta disse vilkårene, garanterer du og erklærer for oss at du er minst 18 år.

1.5 Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler; ved å bruke nettstedet vårt eller godta disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler.

2. Merknad om copyright

2.1 Copyright (c) 2022 Salon AS.

2.2 Med forbehold for uttrykkelige bestemmelser i disse vilkårene: (a) vi, sammen med lisensgiverne våre, eier og kontrollerer alle copyright og andre immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og materialet på nettstedet vårt; og (b) alle copyright og andre immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og materialet på nettstedet vårt er reservert.

3. Lisens til å bruke nettstedet

3.1 Du kan: (a) se sider fra nettstedet vårt i en nettleser; (b) laste ned sider fra nettstedet vårt for caching i en nettleser; (c) skrive ut sider fra nettstedet vårt; (d) streame lyd- og videofiler fra nettstedet vårt; og (e) bruke tjenestene våre på nettstedet ved hjelp av en nettleser, underlagt de andre bestemmelsene i disse vilkårene.

3.2 Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i avsnitt

3.1 eller de andre bestemmelsene i disse vilkårene, må du ikke laste ned noe materiale fra nettstedet vårt eller lagre noe slikt materiale på datamaskinen din.

3.3 Du kan bare bruke nettstedet vårt til dine egne personlige og forretningsmessige formål, og du må ikke bruke nettstedet vårt til andre formål.

3.4 Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene, må du ikke redigere eller på annen måte endre noe materiale på nettstedet vårt.

3.5 Med mindre du eier eller kontrollerer de relevante rettighetene til materialet, må du ikke: (a) publisere materiale fra nettstedet vårt (inkludert publisering på et annet nettsted); (b) selge, leie eller underlisensiere materiale fra nettstedet vårt; (c) vise alt materiale fra nettstedet vårt offentlig; (d) utnytte materiale fra nettstedet vårt for et kommersielt formål; eller (e) omfordele materiale fra nettstedet vårt.

3.6 Uansett avsnitt 3.5 kan du distribuere nyhetsbrevet vårt i trykt og elektronisk form til enhver person.

3.7 Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgangen til områder på nettstedet vårt, eller faktisk hele vårt nettsted, etter vårt skjønn; du må ikke omgå eller omgå, eller forsøke å omgå eller omgå, noen tilgangsbegrensningstiltak på nettstedet vårt.

4. Akseptabel bruk

4.1 Du må ikke: (a) bruke nettstedet vårt på noen måte eller iverksette tiltak som forårsaker eller kan forårsake skade på nettstedet eller svekkelse av ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet; (b) bruke nettstedet vårt på noen måte som er ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter; (c) bruke nettstedet vårt til å kopiere, lagre, være vert, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogramvare, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, rootkit eller annet ondsinnet dataprogramvare; (d) gjennomføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert uten begrensning skraping, datautvinning, datautvinning og datainnhøsting) på eller i forhold til nettstedet vårt uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke; (e) få tilgang til eller på annen måte samhandle med nettstedet vårt ved hjelp av en hvilken som helst robot, edderkopp eller andre automatiserte midler; (f) bryter retningslinjene som er angitt i robots.txt-filen for nettstedet vårt; eller (g) bruke data som er samlet inn fra nettstedet vårt for enhver direkte markedsføringsaktivitet (inkludert uten begrensning e-postmarkedsføring, SMS-markedsføring, telemarketing og direktesending).

4.2 Du må sørge for at all informasjon du gir oss via nettstedet vårt, eller i forhold til nettstedet vårt, er sant, nøyaktig, oppdatert, komplett og ikke-misvisende.

5. Bruk på vegne av organisasjonen

5.1 Hvis du bruker nettstedet vårt eller uttrykkelig godtar disse vilkårene i løpet av en virksomhet eller et annet organisasjonsprosjekt, så binder du begge deler ved å gjøre det: (a) deg selv; og (b) personen, selskapet eller annen juridisk enhet som driver det forretnings- eller organisasjonsprosjektet, til disse vilkårene, og under disse omstendighetene er henvisninger til "deg" i disse vilkårene både for den enkelte bruker og den relevante personen, selskapet eller juridiske enheten.

6. Kjøperregistrering og kontoer

6.1 Denne seksjonen 6 gjelder kjøpere og potensielle kjøpere.

6.2 For å være kvalifisert for en individuell konto på nettstedet vårt i henhold til denne seksjonen 6, må du være minst 18 år gammel.

6.3 Du kan registrere deg for en kjøperkonto på nettstedet vårt ved å fylle ut og sende inn registreringsregistreringsskjemaet på nettstedet vårt, og klikke på bekreftelseskoblingen i e-posten som nettstedet vil sende deg.

7. Selgerregistrering og kontoer

7.1 Denne seksjonen 7 gjelder selgere og potensielle selgere.

7.2 For å være kvalifisert for en bedriftskonto på nettstedet vårt under denne seksjon 7, må du være en bedrift og: (a) hvis du er enhandler, må du være minst 18 år gammel; (b) hvis du er et partnerskap, må du være etablert i henhold til lovene i ditt land; og (c) hvis du er et aksjeselskap eller en annen enhet med begrenset ansvar, må du være innlemmet i hjemlandet ditt.

7.3 For å være kvalifisert for en individuell konto på nettstedet vårt i henhold til denne seksjonen 7, må du være minst 18 år gammel.

7.4 Du kan registrere deg for en selgerkonto på nettstedet vårt ved å fylle ut og sende kontoregistreringsskjemaet på nettstedet vårt, og klikke på bekreftelseskoblingen i e-posten som nettstedet vil sende deg.

8. Innloggingsdetaljer for bruker

8.1 Hvis du registrerer deg for en konto på nettstedet vårt, vil vi gi deg / du blir bedt om å velge bruker-ID og passord.

8.2 Bruker-ID-en din kan ikke være villedende og må overholde innholdsreglene som er beskrevet i avsnitt 20; du må ikke bruke kontoen eller bruker-ID-en din til eller i forbindelse med etterligning av noen person.

8.3 Du må holde passordet ditt konfidensielt.

8.4 Du må varsle oss skriftlig umiddelbart hvis du blir kjent med passordet ditt.

8.5 Du er ansvarlig for enhver aktivitet på nettstedet vårt som oppstår på grunn av manglende fortrolighet med passordet ditt, og kan holdes ansvarlig for tap som oppstår på grunn av en slik feil.

9. Avbestilling og suspensjon av kontoen

9.1 Vi kan: (a) suspendere kontoen din; (b) kansellere kontoen din; og / eller (c) redigere kontoopplysningene dine, når som helst etter eget skjønn uten varsel eller forklaring, forutsatt at hvis vi avbryter tjenester du har betalt for og du ikke har brutt disse vilkårene, vil vi tilbakebetale deg et forholdsmessig beløp av betalingen din, slik at beløpet beregnet av oss ved bruk av en rimelig metode.

9.2 Du kan kansellere kontoen din på nettstedet vårt ved hjelp av kontoens kontrollpanel på nettstedet eller kontakte oss for hjelp. Du har ikke rett til refusjon hvis du avslutter kontoen din i samsvar med denne seksjonen 9.2.

10. Selgerbutikker

10.1 Hvis du registrerer deg på nettstedet vårt som selger, vil du kunne opprette din egen butikk / butikker på nettstedet.

10.2 For å opprette en butikk på nettstedet vårt, bør du ta følgende trinn: Gå til leverandørregistrering og fyll ut riktig informasjon som du etterspør, klikk deretter på send. Du vil motta en e-post med detaljer om kontoen din. Du kan logge på og sette opp butikken din. Hvis du trenger ytterligere informasjon om hvordan du konfigurerer butikken, kan du kontakte eieren av nettstedet eller lese seksjonen FAQ .

10.3 Selgerbutikker som sendes inn blir automatisk behandlet / individuelt gjennomgått innen 24 timer etter innsending.

10.4 Uten å berøre våre andre rettigheter i henhold til disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å avvise, oppheve publisering og / eller slette enhver selgerbutikk som bryter med disse vilkårene eller som ikke oppfyller noen ytterligere retningslinjer for selgerbutikker som er publisert på nettstedet vårt.

10.5 Hvis vi tillater publisering av en selgerbutikk, vil den forbli publisert på nettstedet vårt i den relevante perioden som er angitt på vårt nettsted fra tid til annen og i henhold til enten abonnement eller til du bestemmer deg for å kansellere avtalen med oss, med forbehold om disse vilkår og betingelser.

11. Selgeroppføringer

11.1 Hvis du registrerer deg på nettstedet vårt som selger og oppretter en butikk på nettstedet, vil du kunne sende oppføringer til nettstedet.

11.2 For å opprette en oppføring på nettstedet vårt, bør du ta trinnene som anbefales i FAQ .

11.3 Oppføringer som sendes vil bli behandlet automatisk med spesifikt godkjente butikker og ellers individuelt gjennomgått innen 48 timer etter innsending.

11.4 Uten å berøre våre andre rettigheter i henhold til disse vilkårene, forbeholder vi oss retten til å avvise, oppheve publisering og / eller slette oppføringer som bryter med disse vilkårene eller som ikke oppfyller noen ytterligere retningslinjer for oppføringer publisert på nettstedet vårt; og hvis vi avviser, avpubliserer eller sletter en oppføring av noen av disse grunnene, vil vi ikke refundere gebyrer du måtte ha betalt til oss for oppføringen.

11.5 Hvis vi tillater publisering av en oppføring, vil den forbli publisert på nettstedet vårt på ubestemt tid eller i den relevante perioden som er angitt på vårt nettsted fra tid til annen, underlagt disse vilkårene.

11.6 Oppføringer sendt til nettstedet vårt må være sanne, rettferdige, fullstendige og nøyaktige i alle henseender.

11.7 Oppføringer som sendes inn på nettstedet vårt, må utgjøre bona fide-oppføringer knyttet til organiske og naturlige produkter.

11.8 Oppføringer må tildeles til den eller de aktuelle kategoriene. Hvis du ikke kan identifisere en passende kategori for en oppføring, kan du kontakte oss .

11.9 Du må holde oppføringene dine oppdatert ved hjelp av nettstedsgrensesnittet vårt; spesielt må du fjerne alle oppføringer med hensyn til produkter som har opphørt å være tilgjengelige.

11.10 Du må sørge for at alle priser som er spesifisert i eller i forhold til en oppføring, kun er i valuta akseptert av PayPal .

11.11 Du må sørge for at alle priser spesifisert i eller i forhold til en oppføring er den samme prisen du selger produkter ut fra andre arenaer du bruker, i fysisk butikk, online eller på annen måte.

12. Produktregler

12.1 De eneste produktene som kan bli gjenstand for en oppføring på nettstedet vårt er produkter som faller innenfor følgende kategorier: Organiske og / eller naturlige produkter.

12.2 Du må ikke bruke nettstedet vårt til å annonsere, kjøpe, selge eller levere tjenester, immaterielle produkter eller nedlastbare produkter.

12.3 Du må ikke annonsere, kjøpe, selge eller levere via nettstedet vårt noe produkt som: (a) bryter noen lov, forskrift eller kode, eller krenker noen persons immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, eller gir grunn til søksmål mot enhver person, i hvert tilfelle i enhver jurisdiksjon og i henhold til gjeldende lov; (b) består av eller inneholder materiale som, hvis det blir publisert på nettstedet vårt av deg, bryter med bestemmelsene i seksjon 4 eller seksjon 20; (c) er eller er relatert til: narkotika, narkotika, steroider eller kontrollerte stoffer; pornografi; uanstendig, uanstendig eller seksuelt eksplisitt materiale; kniver, sverd, skytevåpen eller andre våpen; ammunisjon for ethvert våpen; gjenstander som oppmuntrer til eller letter kriminelle handlinger eller sivile feil; eller gjenstander som oppmuntrer til eller letter brudd på immaterielle rettigheter; eller (d) inkluderer kjemikalier som vanligvis ikke anses å være et sunt alternativ når det gjelder ikke å være organisk eller ikke være naturlig.

13. Kjøps- og salgsprosessen

13.1 Du samtykker i at en kontrakt for salg og kjøp av et produkt eller produkter trer i kraft mellom deg og en annen registrert nettstedsbruker, og følgelig at du forplikter deg til å kjøpe eller selge det aktuelle produktet eller produktene, i følgende tilfeller: (a) en kjøper må legge til produktene han eller hun ønsker å kjøpe i handlekurven, og deretter gå videre til kassen; (b) hvis kjøperen er en ny bruker, må han eller hun opprette en kjøperkonto på nettstedet og logge på; ellers må kjøperen oppgi innloggingsinformasjonen; (c) når kjøperen er logget inn, må han eller hun velge den foretrukne leveringsmetoden og bekrefte bestillingen og hans eller hennes samtykke til disse vilkårene og de gjeldende salgsbetingelsene; (d) kjøperen vil bli overført til nettstedet til den utnevnte betalingstjenesteleverandøren, og betalingstjenesteleverandøren vil håndtere kjøpers betaling til selgeren; kjøpere må sende inn full betaling via kreditt- eller debetkort akseptert av PayPal eller via sin egen PayPal-konto; (e) nettstedet vil da sende en automatisk generert betalingsbekreftelse til kjøperen til kjøperen; (f) når selgeren har sjekket om den er i stand til å oppfylle kjøperens ordre, vil selgeren sende kjøperen en ordrebekreftelse (på hvilket tidspunkt ordren blir en bindende kontrakt mellom selgeren og kjøperen) eller selgeren vil bekreft på e-post at den ikke klarer å oppfylle kjøpers bestilling. Selger vil sende faktura fra sitt regnskapssystem til kjøper.

14. Salgsbetingelser

14.1 Selgere må bruke nettstedsgrensesnittet for å opprette juridiske merknader som gjelder deres forhold til kunder.

14.2 En selger må sørge for at: (a) selgers juridiske merknader er tilstrekkelig til å oppfylle selgerens juridiske informasjonsforpliktelser og andre juridiske forpliktelser, og (b) selgeren overholder alle lover som gjelder for deres produktoppføringer og salg, inkludert der det er relevant forbrukerrettighetsloven 2015, forbrukerkontraktene (informasjon, annullering og tilleggsavgifter) 2013 og elektronisk handel (EF-direktivet), forskrift 2002 eller annen lov som gjelder i hans / hennes eget land.

14.3 Med unntak av det hvor en kjøper og selger uttrykkelig er enige om noe annet (men underlagt de obligatoriske kravene i gjeldende lov) / Uansett vilkår som er avtalt mellom en kjøper og en selger, vil følgende bestemmelser bli innlemmet i kjøps- og kjøpekontrakten mellom kjøper og selger: (a) prisen for et produkt vil være som angitt i den aktuelle produktoppføringen; (b) leveringskostnader, pakkingskostnader, ekspedisjonsgebyrer, administrasjonskostnader, forsikringskostnader, andre tilleggskostnader og avgifter, og merverdiavgift og andre avgifter betales kun av kjøperen hvis dette er uttrykkelig og tydelig angitt i produktoppføringen og selgeren er pålitelig for å gi riktig informasjon i henhold til regelverk som gjelder selgerfirmaet; (c) leveranser av produkter må skje innen 30 dager etter datoen for salgskontrakten trer i kraft eller en kortere periode som kjøper og selger måtte være enige om; (d) passende måter å levere produkter på må brukes av selgeren; og (e) produktene må være av tilfredsstillende kvalitet og må være egnet for ethvert formål spesifisert i, og i all vesentlig henseende, være i samsvar med produktoppføringen og enhver annen beskrivelse av produktene som selgeren har levert eller gjort tilgjengelig for kjøperen.

14.4 Hvis selgeren er en næringsdrivende og kjøperen er en forbruker, skal bestemmelsene i § 15 innlemmes i kjøps- og kjøpekontrakten mellom en kjøper og en selger.

14.5 Både kjøpere og selgere forplikter seg til å overholde de avtalte vilkårene for salg og kjøp.

15. Fjernkontrakter: kanselleringsrett

15.1 Denne seksjonen 15 gjelder hvis og bare hvis selgeren er en næringsdrivende (en person som handler for formål knyttet til vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, enten det handler personlig eller gjennom en annen person som handler i den næringsdrivendes navn eller på den næringsdrivendes vegne) og kjøperen er en forbruker (en person som handler helt eller hovedsakelig utenfor hans eller hennes handel, virksomhet, håndverk eller yrke).

15.2 Kjøperen kan når som helst trekke tilbake et tilbud om å inngå en kontrakt med en selger via nettstedet vårt eller kansellere en kontrakt inngått med en selger via vårt nettsted (uten å oppgi noen grunn for tilbaketrekning eller kansellering): (a) begynner med innlevering av kjøpers tilbud; og (b) slutter ved slutten av 14 dager etter den dagen varene kommer i kjøpers fysiske besittelse eller den fysiske besittelsen av en person som er identifisert av kjøperen for å ta besittelse av dem (eller, hvis kontrakten er for levering av flere varer, partier eller deler av noe, 14 dager etter den dagen da den siste av disse varene, partiene eller delene kommer i kjøperens fysiske besittelse eller den fysiske besittelsen av en periode som er identifisert av kjøperen for å ta besittelse av dem).

15.3 For å trekke et tilbud om å inngå kontrakt eller kansellere en kontrakt på grunnlag beskrevet i denne seksjon 15, må kjøperen informere selgeren om kjøperens beslutning om å trekke eller kansellere (alt etter omstendighetene). Kjøper kan informere selgeren ved hjelp av en klar uttalelse som angir avgjørelsen. Ved kansellering kan kjøper informere selgeren ved hjelp av kanselleringsskjemaet som vi eller selgeren vil gjøre tilgjengelig for kjøperen. For å oppfylle kanselleringsfristen, er det tilstrekkelig for kjøperen å sende kommunikasjonen om utøvelsen av angreretten før kanselleringsperioden er utløpt.

15.4 Hvis kjøperen kansellerer en kontrakt på grunnlag beskrevet i denne seksjon 15, må kjøperen sende produktene tilbake til selgeren (til adressen angitt av selgeren på nettstedet vårt) eller overlevere dem til selgeren eller en person autorisert av selgeren for å motta dem. Kjøperen må oppfylle denne forpliktelsen uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager etter den dagen da kjøperen informerer selgeren om beslutningen om å heve kontrakten. Kjøperen må betale direkte kostnad for retur av produktene.

15.5 Hvis kjøperen kansellerer en ordre i samsvar med denne seksjon 15, vil kjøperen motta fullstendig tilbakebetaling fra selgeren av beløpet du betalte til selgeren med hensyn til bestillingen inkludert kostnadene for levering til kjøperen, bortsett fra: (a) hvis kjøperen valgte en slags levering som koster mer enn den minst kostbare leveransen som selgeren tilbyr, forbeholder selgeren seg retten til å beholde forskjellen i kostnad mellom den typen levering kjøperen valgte og den minst kostbare typen levering som selgeren tilbyr; og (b) som ellers angitt i denne seksjon 15.

15.6 Hvis verdien av produktene som kjøperen returnerer blir redusert med noe beløp som et resultat av kjøperens håndtering av disse produktene utover det som er nødvendig for å fastslå produktens art, egenskaper og funksjon, kan selgeren kreve tilbake beløpet fra kjøperen opp til kontraktsprisen. Selgeren kan kreve tilbake beløpet ved å trekke det fra tilbakebetaling som skyldes kjøperen eller kreve at kjøperen betaler beløpet direkte til selgeren. Håndtering som går utover den håndteringen som med rimelighet kan være tillatt i en butikk vil være "utover det som er nødvendig for å fastslå produktens art, egenskaper og funksjon" for disse formålene.

15.7 Selger vil tilbakebetale penger ved å bruke samme metode som betalingen, med mindre kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle fall vil ikke kjøper pådra seg noen avgifter som følge av refusjonen.

15.8 Med mindre selgeren har tilbudt å samle produktene, vil selgeren behandle en refusjon på grunn av kjøperen som følge av en kansellering på grunnlag beskrevet i denne seksjon 15 innen 14 dager etter dagen selgeren mottok returnerte produkter eller (hvis tidligere) etter den dagen kjøperen leverer bevis på at han har sendt produktene tilbake. Hvis selgeren ikke har sendt produktene på tidspunktet for tilbaketrekning eller kansellering eller har tilbudt å samle produktene, vil selgeren behandle refusjon på grunn av kjøperen uten unødig forsinkelse, og i alle fall innen 14 dager etter dagen selgeren får beskjed om uttak eller kansellering.

15.9 Kjøperen vil ikke ha noen rett til å kansellere en kontrakt som beskrevet i denne seksjon 15 i den grad kontrakten gjelder: (a) levering av forseglede lydopptak, forseglede videoopptak eller forseglet dataprogramvare som ikke er forseglet av kjøperen; (b) levering av produkter hvis pris er avhengig av svingninger i finansmarkedene som selgeren ikke kan kontrollere, og som kan oppstå i løpet av kanselleringsperioden; (c) levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementskontrakter for levering av slike publikasjoner; (d) levering av varer som kan forringes eller utløpe raskt; (e) levering av ikke-prefabrikkerte varer som er laget på grunnlag av et individuelt valg av eller beslutning fra kjøperen, eller varer som er tydelig tilpasset; (f) levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsebeskyttelse eller hygieniske årsaker, når slike varer ikke er forseglet av kjøperen, og (g) levering av varer som etter sin art er uadskillelig blandet med andre varer etter levering.

16. Markedsavgifter

16.1 Selgere på markedsplassen må betale til oss følgende beløp: (a) gebyrer for oppretting av en selgerkonto, (b) avgifter i forbindelse med opprettelse av en selgerbutikk; (c) gebyrer for oppretting av en selgeroppføring; og (d) provisjon for hvert salg som gjøres via nettstedet vårt.

16.2 Når det gjelder gebyrer som selgere betaler til oss: (a) gebyrene vil være som spesifisert på nettstedet vårt fra tid til annen; og (b) omfanget og varigheten av tjenestene som gebyrene skal betales for, vil være som spesifisert på nettstedet vårt på det tidspunktet gebyrene betales.

16.3 For kommisjon som selgere betaler til oss: (a) Provisjon skal betales av samlet salgsverdi (unntatt fraktkostnader) til den hastighet eller priser som er spesifisert på vårt nettsted fra tid til annen; (b) vi skal trekke kommisjon som skyldes forpliktede beløp eller behandlet av oss på vegne av selgeren; og (c) Provisjonsbetalinger refunderes ikke, uavhengig av om en kjøper deretter kansellerer den underliggende ordren, og uansett om en kjøper har rett til, eller mottar, refusjon med hensyn til en slik ordre.

16.4 Alle beløp som er oppgitt i disse vilkårene eller på nettstedet vårt er oppgitt eksklusiv merverdiavgift fra nettstedseierens vegne, og fakturering til deg vil være eks.mva fra nettstedseieren.

16.5 Vi kan variere avgifter fra tid til annen ved å legge ut nye avgifter på nettstedet vårt, men dette vil ikke påvirke avgifter for tjenester som er betalt tidligere.

16.6 Vi kan variere provisjonspriser fra tid til annen ved å legge ut nye priser på nettstedet vårt, men dette vil ikke påvirke noe ansvar for betaling av provisjon som påløper før de nye prisene blir lagt ut.

17. Betalinger

17.1 Du må betale gebyrene til nettstjenestene våre på forhånd, i godkjente midler, i samsvar med instruksjonene på nettstedet vårt.

17.2 Hvis du bestrider en betaling som er gjort til oss, må du kontakte oss umiddelbart og oppgi fullstendig informasjon om kravet ditt.

17.3 Hvis du lager et uberettiget kredittkort, debetkort eller annen tilbakebetaling, vil du betale oss innen 7 dager etter datoen for vår skriftlige forespørsel: (a) et beløp som tilsvarer beløpet på tilbakebetalingen, (b) alle tredjepartsutgifter som er pådratt oss i forbindelse med tilbakebetalingen (inkludert gebyrer som er gjort av vår eller din bank eller betalingsbehandler eller kortutsteder); (c) et administrasjonsgebyr på NOK 250,00 eksklusiv merverdiavgift; og (d) alle våre rimelige kostnader, tap og utgifter som er påløpt for å gjenopprette beløpene nevnt i denne seksjonen 17.3 (inkludert uten begrensning advokatkostnader og inkassogebyrer), og for å unngå tvil, hvis du ikke gjenkjenner eller ikke husker kilden til en oppføring på kortoppskriften eller annen finansregnskap, og foretar en tilbakebetaling som et resultat, vil dette utgjøre en uberettiget tilbakebetaling for formål med dette avsnitt 17.3.

17.4 Hvis du skylder oss noe i henhold til eller relatert til disse vilkårene, kan vi suspendere eller trekke tilbake leveringen av tjenester til deg.

17.5 Vi kan når som helst motregne ethvert beløp du skylder oss mot ethvert beløp som vi skylder deg, ved å sende deg en skriftlig melding om motregningen.

18. Vår rolle

18.1 Du erkjenner at: (a) vi bekrefter ikke identiteten til nettstedsbrukere, kontrollerer kredittverdighet eller bona fides, eller på annen måte veterinær dem; (b) vi ikke sjekker, overvåker eller overvåker informasjonen i oppføringene; (c) vi ikke er part i noen kontrakt for salg eller kjøp av produkter som er annonsert på nettstedet; (d) vi ikke er involvert i noen transaksjon mellom en kjøper og en selger på noen måte, bortsett fra at vi legger til rette for en markedsplass for kjøpere og selgere; (e) vi er ikke agenter for noen kjøper eller selger, og følgelig er vi ikke ansvarlige overfor noen i forhold til tilbudet om salg eller salg eller kjøp av produkter som er annonsert på nettstedet vårt; Videre er vi ikke ansvarlige for håndheving av kontraktsforpliktelser som oppstår som følge av en kontrakt for salg eller kjøp av produkter, og vi har ingen forpliktelse til å formidle mellom partene i en slik kontrakt.

18.2 Bestemmelsene i denne seksjon 18 er underlagt avsnitt 23.1.

19. Innholdet ditt: lisens

19.1 I disse vilkårene betyr "innholdet ditt" alle verk og materialer (inkludert uten begrensning tekst, grafikk, bilder, lydmateriale, videomateriale, audiovisuelt materiale, skript, programvare og filer) som du sender til oss eller vår nettsted for lagring eller publisering på, behandling av eller overføring via vårt nettsted.

19.2 Du gir oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere, lagre, tilpasse, publisere, oversette og distribuere innholdet ditt i eksisterende eller fremtidig media / reprodusere, lagre og publisere innholdet ditt på og i forhold til dette nettstedet og ethvert etterfølgende nettsted / reprodusere, lagre og, med ditt spesifikke samtykke, publisere innholdet ditt på og i forhold til dette nettstedet.

19.3 Du gir oss retten til å underlisensiere rettighetene lisensiert i henhold til avsnitt 19.2.

19.4 Du gir oss retten til å reise søksmål for brudd på rettighetene lisensiert i henhold til avsnitt 19.2.

19.5 Du fraskriver deg alle dine moralske rettigheter i innholdet ditt i den grad det er tillatt i gjeldende lov; og du garanterer og erklærer at alle andre moralske rettigheter i innholdet ditt har blitt fraviket i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

19.6 Du kan redigere innholdet ditt i den grad det er tillatt ved hjelp av redigeringsfunksjonaliteten som er tilgjengelig på nettstedet vårt.

19.7 Uten å berøre våre andre rettigheter under disse vilkårene, hvis du bryter noen bestemmelse i disse vilkårene på noen måte, eller hvis vi med rimelighet mistenker at du har brutt disse vilkårene på noen måte, kan vi slette, oppheve publisering eller redigere innholdet ditt eller alt av det.

20. Ditt innhold: regler

20.1 Du garanterer og erklærer at innholdet ditt vil overholde disse vilkårene.

20.2 Innholdet ditt må ikke være ulovlig eller ulovlig, må ikke krenke noen persons rettslige rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt mot noen person (i hvert tilfelle i noen jurisdiksjon og i henhold til gjeldende lov).

20.3 Innholdet ditt, og bruken av innholdet ditt av oss i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, må ikke: (a) være injurierende eller ondsinnet falsk; (b) være uanstendig eller uanstendig; (c) krenke enhver opphavsrett, moralsk rett, databaserett, varemerkerett, designrett, rett til å forkaste eller annen immateriell rettighet; (d) krenke enhver tillitsrett, privatliv eller rett i henhold til databeskyttelseslovgivningen; (e) utgjør uaktsom rådgivning eller inneholder noen uaktsom uttalelse; (f) utgjøre en oppfordring til å begå en forbrytelse, instruksjoner for å begå en forbrytelse eller fremme av kriminell aktivitet; (g) være i forakt for noen domstol, eller i strid med noen rettskjennelse; (h) bryte med rase- eller religiøst hat eller diskrimineringslovgivning; (i) være blasfemisk; (j) være i strid med lovgivningen om offisielle hemmeligheter, (k) være i strid med kontraktsforpliktelser som skyldes noen person; (l) skildre vold på en eksplisitt, grafisk eller gratis måte eller på annen måte; (m) være pornografisk, utuktig, suggestiv eller seksuelt eksplisitt; (n) være usant, falsk, unøyaktig eller villedende; (o) bestå av eller inneholde instruksjoner, råd eller annen informasjon som kan handles og kan, hvis det blir handlet, forårsake sykdom, skade eller død, eller annet tap eller skade; (p) utgjør spam; (q) være støtende, villedende, falske, truende, krenkende, trakasserende, antisosiale, truende, hatefulle, diskriminerende eller inflammatoriske; eller (r) forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst for noen person.

20.4 Innholdet ditt må være hensiktsmessig, sivil og smakfullt og i samsvar med generelt aksepterte standarder for etikette og atferd på internett.

20.5 Du må ikke bruke nettstedet vårt til å lenke til noe nettsted eller en webside som består av eller inneholder materiale som, hvis det ble lagt ut på nettstedet vårt, bryter med bestemmelsene i disse vilkårene.

20.6 Du må ikke sende til nettstedet vårt noe materiale som er eller noen gang har vært gjenstand for noen truet eller faktisk rettssak eller annen lignende klage.

21. Rapporter misbruk

21.1 Hvis du får vite om ulovlig materiale eller aktivitet på nettstedet vårt, eller noe materiale eller aktivitet som bryter med disse vilkårene, vennligst gi oss beskjed.

21.2 Du kan gi oss beskjed om slikt materiale eller aktivitet via e-post .

22. Begrensede garantier

22.1 Vi garanterer ikke eller representerer: (a) fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen som er publisert på nettstedet vårt; (b) at materialet på nettstedet er oppdatert; eller (c) at nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste på nettstedet vil forbli tilgjengelig.

22.2 Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller endre noen av eller alle våre nettstedstjenester, og til å slutte å publisere nettstedet vårt, når som helst etter eget skjønn uten forvarsel eller forklaring; og med mindre det er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, vil du ikke ha rett til kompensasjon eller annen betaling ved avvikling eller endring av noen nettstjenester, eller hvis vi slutter å publisere nettstedet.

22.3 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov og underlagt avsnitt 23.1, utelukker vi alle garantier som er relatert til gjenstanden til disse vilkårene, nettstedet vårt og bruken av nettstedet vårt.

23. Begrensninger og unntak av ansvar

23.1 Ingenting i disse vilkårene vil: (a) begrense eller ekskludere ethvert ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet; (b) begrense eller ekskludere ethvert ansvar for svindel eller falske fremstillinger; (c) begrense eventuelle forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller (d) utelukke forpliktelser som ikke kan ekskluderes i henhold til gjeldende lov, og hvis du er forbruker, vil dine lovbestemte rettigheter ikke bli ekskludert eller begrenset av disse vilkårene, bortsett fra i den grad loven tillater det.

23.2 Begrensningene og utelukkelsene av ansvar som er beskrevet i denne seksjon 23 og andre steder i disse vilkårene: (a) er underlagt avsnitt 23.1; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår under disse vilkårene eller som er relatert til gjenstanden for disse vilkårene, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i erstatning (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovpålagt plikt, med unntak av det uttrykkelig annet er bestemt i disse vilkårene.

23.3 I den grad nettstedet vårt og informasjonen og tjenestene på nettstedet vårt leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

23.4 Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap som oppstår som følge av hendelser eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

23.5 Vi er ikke ansvarlige overfor deg for forretningstap, inkludert (uten begrensning) tap av eller skade på fortjeneste, inntekt, inntekt, bruk, produksjon, forventede besparelser, virksomhet, kontrakter, kommersielle muligheter eller goodwill.

23.6 Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller korrupsjon av data, database eller programvare.

23.7 Vi er ikke ansvarlige overfor deg for noe spesielt, indirekte eller følgelig tap eller skade.

23.8 Du aksepterer at vi har en interesse i å begrense det personlige ansvaret til våre ansatte og ansatte, og med tanke på denne interessen, erkjenner du at vi er en enhet med begrenset ansvar; du godtar at du ikke vil gjøre noe personlig krav mot våre ansatte eller ansatte i forbindelse med tap du lider i forbindelse med nettstedet eller disse vilkårene (dette vil selvfølgelig ikke begrense eller ekskludere ansvaret til den begrensede ansvarsenheten selv for handlinger og unnlatelser fra våre offiserer og ansatte).

23.9 Vårt samlede ansvar overfor deg i forbindelse med en kontrakt om å levere tjenester til deg under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke overstige det største av: (a) 0 NOK; og (b) det totale beløpet som er betalt og skal betales til oss i henhold til kontrakten.

24. Skadesløsholdelse

24.1 Du skadesløsgjør oss og forplikter oss til å holde oss skadesløs for ethvert tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert uten begrensning advokatutgifter og eventuelle beløp som vi betaler til en tredjepart i avgjørelse av et krav eller tvist) pådratt eller lidd av oss og oppstår direkte eller indirekte av: (a) ethvert brudd på deg av noen bestemmelse i disse vilkårene; eller (b) din bruk av nettstedet vårt.

25. Brudd på disse vilkårene

25.1 Uten å berøre våre andre rettigheter under disse vilkårene, hvis du bryter disse vilkårene på noen måte, eller hvis vi med rimelighet mistenker at du har brutt disse vilkårene på noen måte, kan vi: (a) sende deg en eller flere formelle advarsler; (b) midlertidig stanse tilgangen din til nettstedet vårt; (c) permanent forby deg å få tilgang til nettstedet vårt; (d) blokkere datamaskiner som bruker IP-adressen din, fra å få tilgang til nettstedet vårt; (e) kontakte noen av eller alle internettleverandørene dine og be om at de blokkerer din tilgang til nettstedet vårt; (f) iverksette rettslige skritt mot deg, enten for kontraktsbrudd eller på annen måte; og / eller (g) suspendere eller slette kontoen din på nettstedet vårt.

25.2 Når vi suspenderer eller forbyder eller blokkerer din tilgang til nettstedet vårt eller en del av nettstedet vårt, må du ikke gjøre noe for å omgå slik suspensjon eller forbud eller blokkering (inkludert uten begrensning å opprette og / eller bruke en annen konto).

26. Tredjeparts nettsteder

26.1 Nettstedet vårt inneholder hyperkoblinger til andre nettsteder som eies og drives av tredjeparter; slike hyperkoblinger er ikke anbefalinger.

26.2 Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og deres innhold, og underlagt punkt 23.1, aksepterer vi ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

27. Varemerker

27.1 Identifiser varemerker, våre logoer og våre andre registrerte og uregistrerte varemerker er varemerker som tilhører oss; vi gir ingen tillatelse til bruk av disse varemerkene, og slik bruk kan utgjøre et brudd på våre rettigheter.

27.2 Tredjepartsregistrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker på nettstedet vårt tilhører deres respektive eiere, og med mindre annet er oppgitt i disse vilkårene, støtter vi ikke og er ikke tilknyttet noen av innehaverne av slike rettigheter. og som sådan kan vi ikke gi noen lisens til å utøve slike rettigheter.

28. Variasjon

28.1 Vi kan revidere disse vilkårene fra tid til annen.

28.2 De reviderte vilkårene og betingelsene skal gjelde for bruken av nettstedet vårt fra datoen for publisering av de reviderte vilkårene og betingelsene på nettstedet, og du fraskriver deg enhver rett du ellers måtte bli varslet om, eller å gi samtykke til, revisjoner av disse vilkårene. Vi vil gi deg skriftlig varsel om enhver revisjon av disse vilkårene, og de reviderte vilkårene og vilkårene vil gjelde for bruk av nettstedet vårt fra datoen vi gir deg en slik melding; Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, må du slutte å bruke nettstedet vårt.

28.3 Hvis du har gitt din uttrykkelige samtykke til disse vilkårene, vil vi be om din uttrykkelige samtykke til enhver revisjon av disse vilkårene. og hvis du ikke gir din uttrykkelige samtykke til de reviderte vilkårene innen den fristen som vi spesifiserer, vil vi deaktivere eller slette kontoen din på nettstedet, og du må slutte å bruke nettstedet.

29. Oppgave

29.1 Du godtar herved at vi kan tildele, overføre, underleverandere eller på annen måte håndtere våre rettigheter og / eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene - forutsatt at hvis du er en forbruker, vil en slik handling ikke redusere garantiene til fordel for deg under disse vilkårene.

29.2 Du kan ikke uten vårt forutgående skriftlige samtykke tildele, overføre, underleverandere eller på annen måte håndtere noen av dine rettigheter og / eller forpliktelser under disse vilkårene.

30. Separasjonsevne

30.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkårene bestemmes av en domstol eller annen kompetent myndighet som ulovlig og / eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene fortsette å gjelde.

30.2 Hvis en ulovlig og / eller ikke-håndhevbar bestemmelse av disse vilkårene vil være lovlig eller håndhevbar hvis en del av den blir slettet, vil den delen bli ansett å være slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette å gjelde.

31. Tredjeparts rettigheter

31.1 En kontrakt under disse vilkårene er til fordel for deg og din fordel, og er ikke ment å være til fordel eller være håndhevbar av noen tredjepart.

31.2 Utøvelsen av partenes rettigheter i henhold til en kontrakt under disse vilkårene er ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.

32. Hele avtalen

32.1 Med forbehold for avsnitt 23.1, vil disse vilkårene, sammen med vår policy for personvern og informasjonskapsler , utgjøre hele avtalen mellom deg og oss i forhold til din bruk av nettstedet vårt og skal erstatte alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forhold til din bruk av nettstedet vårt.

33. Lov og jurisdiksjon

33.1 Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

33.2 Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

34. Informasjon om lovgivning og forskrifter

34.1 Vi vil spesifisere på nettstedet eller andre steder i disse vilkårene de forskjellige tekniske trinnene du må følge for å inngå en kontrakt under disse vilkårene, og også de tekniske måtene for å identifisere og korrigere inngangsfeil før du bestiller.

34.2 Vi vil ikke sende inn en kopi av disse vilkårene og vilkårene spesifikt i forhold til hver bruker eller kunde, og hvis vi oppdaterer disse vilkårene, vil ikke versjonen du opprinnelig godtok, lenger være tilgjengelig på nettstedet vårt. Vi anbefaler at du vurderer å lagre en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

34.3 Disse vilkårene er bare tilgjengelig på engelsk.

34.4 Vi er registrert i norsk handelsregister; Du finner den online versjonen av registret på http://www.brreg.no/ , og vårt registreringsnummer er NO988354600VAT.

34.5 Vi er underlagt norsk lov, som er under tilsyn av Nedre Romerike Tingrett, Norge.

34.6 Vi er registrert som Ringdal Marketing som handelsbyrå og markedsføringstjenester i Norge og er underlagt Norges regler og forskrifter, som du finner på https://lovdata.no/

34.7 Vi abonnerer på atferdskoder som kan konsulteres elektronisk på https://lovdata.no/ .

34.8 MVA-nummeret vårt er NO921312660VAT.

35. Våre detaljer

35.1 Dette nettstedet eies og drives av Salon AS, Norge.

35.2 Vi er registrert i Norge under registreringsnummer NO921312660VAT, og vårt hovedkontor ligger på Skreddarstuva 141, 4160 Finnøy, Norge.

35.3 Vår hovedvirksomhet er på Skreddarstuva 141, 4160 Finnøy, Norge.

35.4 Du kan kontakte oss ved å skrive til postadressen Salon AS, Skreddarstuva 141, 4160 Finnøy, Norge eller ved å bruke kontaktskjemaet vårt på nettstedet, på telefonsvarer +47 51111121 eller via e-post via vår chat og mail.